Navigácia

Moderné vzdelávanie

Žiaci sa vzdelávajú v zrekonštruovaných triedach s využitím najmodernejších technológií

Volejbal a zápasenie

Sme škola so športovými triedami zameranými na volejbal a zápasenie. Naši športovci dosahujú popredné umiestnenia  v rámci Slovenska i na medzinárodnom poli

Elá Hop

Detské oddychové centrum Elá Hop v priestoroch školy umožňuje deťom zabaviť sa a vyšantiť sa dosýtosti až do večerných hodín.
  • Riaditeľstvo školy praje všetkým svojim žiakom veselé a ničím nerušené prázdniny.

Narodeniny a meniny

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina
    1.mája 12, 069 01 Snina
  • 057 762 2901

Fotogaléria