Navigácia

Moderné vzdelávanie

Žiaci sa vzdelávajú v zrekonštruovaných triedach s využitím najmodernejších technológií

Volejbal a zápasenie

Sme škola so športovými triedami zameranými na volejbal a zápasenie. Naši športovci dosahujú popredné umiestnenia  v rámci Slovenska i na medzinárodnom poli

Elá Hop

Detské oddychové centrum Elá Hop v priestoroch školy umožňuje deťom zabaviť sa a vyšantiť sa dosýtosti až do večerných hodín.
 • Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky

  Riaditeľstvo školy ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina pozýva rodičov a budúcich prvákov na

  zápis do 1.ročníka

  15.1.2015 – 15.2.2015 na sekretariáte školy (k zápisu je potrebný rodný list dieťaťa)

  ZŠ, Ul. 1. mája Snina ponúka:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina
  1.mája 12, 069 01 Snina
 • 057 762 2901

Fotogaléria