Navigácia

 • Podľa najnovšieho celoslovenského prieskumu nezávislej agentúry INEKO sa naša škola umiestnila v rámci Prešovského kraja na 5. mieste, v rámci Slovenska na 17. mieste. Chcete sa dozvedieť viac, kliknite si na
  http://www.sme.sk/c/7308220/pozrite-si-rebricek-najlepsich-skol-na-slovensku.html

 • Šťastné a veselé...

  Riaditeľstvo školy praje všetkým svojim žiakom, zamestnancom a priaznivcom príjemné a požehnané vianočné sviatky, pevné zdravie a úspešné vykročenie do nového roku 2015

  Od 22. decembra sú vianočné prázdniny, vyučovanie pokračuje 8. januára 2015.

 • Vinšovníci

  19. decembra prídu k nám vinšovníci zo žiackeho parlamentu.

 • Princezná so zlatou hviezdou...

  18. decembra žiaci 1. - 4. ročníka navštívia divadelné predstavenie divadla Clipperton Princezná so zlatou hviezdou a 5. - 9. ročník výchovný koncert Labyrint.

 • Mikulášske trhy

  5. decembra Vás všetkých pozývame do telocvične na tradičné Mikulášske trhy. Možno príde aj Mikuláš...smiley

 • Štvrťročná pedagogická rada

  Na 20. novembra  je naplánovaná štvrťročná pedagogická rada zameranána zhodnotniesprávania, prospechu a dochádzky.

 • Turnajový november

  November je venovaný športovým turnajom: 13.11. minifutbal pre 4.- 6. ročník, 18.11. pre 7. - 9. ročník a 27.11. volejbal pre 6. - 9. ročník

 • Testovanie T 5 - 2014

  12. novembra sa naši piataci zúčastnia na pilotnom testovaní z MAT a SJL T 5-2014. Viac informácií získate na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 • Look školy

  Ste odvážni a kreatívni v účesoch a obliekaní? Žiacky parlament pre vás na 10. novembra pripravil súťaž Look školy

 • Jesenné prázdniny

  30. októbra ( štvrtok ) začínajú jesenné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v pondelok 3. novembra

 • STOP šikanovaniu

  27. októbra absolvujú deviataci prednášku s pracovníčkou CPPPaP o šikanovaní

 • Spoznaj svoj región

  27. októbra šiestaci navštívia drevené kostolíky v našom regióne

 • Strašidelná diskotéka

  24.októbra organizuje žiacky parlament pre našich žiakov strašidelnú jesennú diskotéku

 • Plenárne rodičovské združenie

  Rodičovská rada pozýva rodičov a priaznivcov školy na plenárne zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 16. októbra o 15.30 hod v školskej jedálni. Po jeho skončení pokračujú triednické schôdzky.

 • Planetárium v Prešove

  14. októbra tretiaci a štvrtáci v rámci učiva z vlastivedy a prírodovedy navštívia planetárium a pamätihodnosti v Prešove.

 • Zemplínske múzeum v Michalovciach

  Siedmaci a ôsmaci navštívia 9.10. Zemplínske múzeum v Michalovciach,piataci a šiestaci v piatok 10.10.

 • Návšteva galérie

  2. októbra navštívia deviataci Galériu A. Warholu v Medzilaborciach

 • Čas premien

  Pre dievčatá 6. ročníka je na 16. 9.objednaná odborná prednáška o dospievaní Čas premien

 • OČAP

  11.9 - 12.9. absolvujú žiaci 5. - 9. ročníka účelové cvičenie (OČAP)

 • Adaptačný výcvik

  4.9. - 5.9. absolvujú žiaci piateho ročníka adaptačný výcvik. Pracovníčky CPPaP ich naučia, ako majú zvládať stres, pracovať v novom kolektíve a riešiť medziľudské problémové situácie a konflikty.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina
  1.mája 12, 069 01 Snina
 • 057 762 2901

Fotogaléria