Navigácia

 • Podľa najnovšieho celoslovenského prieskumu nezávislej agentúry INEKO sa naša škola umiestnila v rámci Prešovského kraja na 5. mieste, v rámci Slovenska na 17. mieste. Chcete sa dozvedieť viac, kliknite si na
  http://www.sme.sk/c/7308220/pozrite-si-rebricek-najlepsich-skol-na-slovensku.html

 • Čas premien

  Pre dievčatá 6. ročníka je na 16. 9.objednaná odborná prednáška o dospievaní Čas premien

 • OČAP

  11.9 - 12.9. absolvujú žiaci 5. - 9. ročníka účelové cvičenie (OČAP)

 • Adaptačný výcvik

  4.9. - 5.9. absolvujú žiaci piateho ročníka adaptačný výcvik. Pracovníčky CPPaP ich naučia, ako majú zvládať stres, pracovať v novom kolektíve a riešiť medziľudské problémové situácie a konflikty.

 • Začiatok šk. r. 2014 /2015

  Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že nový školský rok 2014/2015 slávnostne otvoríme 2. septembra 2014 o 9.00 hod v átriu školy.

 • Príjemné prázdniny

  Riaditeľstvo školy praje všetkým žiakom slnečné prázdniny a zamestnancom a príjemnú dovolenku.

 • Ukončenie šk.r. 2013/2014

  Slávnostné ukončenie šk.r.2013/2014 sa uskutoční 27.júna 2014. Zraz žiakov je o 8.30 v átriu školy.

 • Klasifikačná porada

  Koncoročná pedagogická rada zameraná na zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania je naplánovaná na 23. júna

 • Účelové cvičenie

  Na 19.-20. júna chystáme účelové cvičenie

 • Začína čas školských výletov - 12. júna piataci a šiestaci navštívia Botanickú záhradu v Košiciach, siedmaci a ôsmaci navštívia Pieniny, druháci a tretiaci idú od 16.6. do školy v prírode v Starej Ľubovni, štvrtáci 17.6.do  ZOO v Košiciach

 • Beseda so ženskou lekárkou

  10. júna príde k žiačkam deviateho ročníka na besedu ženská lekárka

 • MDD

  Hádam sa už počasie umúdri a my pri hrách a športe 6. júna konečne oslávime MDD

 • Čitateľský maratón

  5. júna chceme aj my prispieť k prekonaniu rekordu. Zapojili sme sa do celoslovenského čitateľského maratónu Čítajme si 2014, ktorý už po siedmykrát organizuje Linka detskej istoty.

 • Fotografovanie triednych kolektívov

  4. júna sa budú fotografovať triedne kolektívy

 • Návšteva poľskej delegácie

  V dňoch 22. -25.5. našu školu navštívila delegácia z partnerskej školy - Gymnázia Jána Pavla II. zo Spiczyna

 • Výmenný pobyt

  V dňoch 15.5. - 18.5. ôsmaci a deviataci v rámci výmenného pobytu navštívia našu partnerskú školu v poľskom Spiczyne

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu prípravy aktivít poľsko - slovenského výmenného pobytu udeľuje riaditeľ školy žiakom na deň 9.5.2014 (piatok)riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje v pondelok 12. mája.

 • Zber papiera

  Pomôž škole tým, že sa zapojíš do zberu papiera! Zbierame triedený novinový papier (letáky, noviny, časopisy), nie kartóny. Zviazaný papier prineste do školy podľa pokynov svojich triednych učiteliek. Zber predlžený do 2.mája.

 • Deň Zeme

  Pri príležitosti Dňa Zeme navštívia žiaci 29. apríla výchovno - vzdelávacie podujatie v MsKS.

 • Hľadáme spevácke a tanečné talenty

  Radi spievate a tancujete? Prihláste sa do školskej súťaže Hladáme spevácke a tanečné talenty, ktorá sa uskutoční 24. apríla

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina
  1.mája 12, 069 01 Snina
 • 057 762 2901

Fotogaléria