Navigácia

 • Príjemné prázdniny

  Riaditeľstvo školy praje všetkým žiakom slnečné prázdniny a zamestnancom a príjemnú dovolenku.

 • Ukončenie šk.r. 2013/2014

  Slávnostné ukončenie šk.r.2013/2014 sa uskutoční 27.júna 2014. Zraz žiakov je o 8.30 v átriu školy.

 • Klasifikačná porada

  Koncoročná pedagogická rada zameraná na zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania je naplánovaná na 23. júna

 • Účelové cvičenie

  Na 19.-20. júna chystáme účelové cvičenie

 • Začína čas školských výletov - 12. júna piataci a šiestaci navštívia Botanickú záhradu v Košiciach, siedmaci a ôsmaci navštívia Pieniny, druháci a tretiaci idú od 16.6. do školy v prírode v Starej Ľubovni, štvrtáci 17.6.do  ZOO v Košiciach

 • Beseda so ženskou lekárkou

  10. júna príde k žiačkam deviateho ročníka na besedu ženská lekárka

 • MDD

  Hádam sa už počasie umúdri a my pri hrách a športe 6. júna konečne oslávime MDD

 • Čitateľský maratón

  5. júna chceme aj my prispieť k prekonaniu rekordu. Zapojili sme sa do celoslovenského čitateľského maratónu Čítajme si 2014, ktorý už po siedmykrát organizuje Linka detskej istoty.

 • Fotografovanie triednych kolektívov

  4. júna sa budú fotografovať triedne kolektívy

 • Návšteva poľskej delegácie

  V dňoch 22. -25.5. našu školu navštívila delegácia z partnerskej školy - Gymnázia Jána Pavla II. zo Spiczyna

 • Výmenný pobyt

  V dňoch 15.5. - 18.5. ôsmaci a deviataci v rámci výmenného pobytu navštívia našu partnerskú školu v poľskom Spiczyne

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu prípravy aktivít poľsko - slovenského výmenného pobytu udeľuje riaditeľ školy žiakom na deň 9.5.2014 (piatok)riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje v pondelok 12. mája.

 • Zber papiera

  Pomôž škole tým, že sa zapojíš do zberu papiera! Zbierame triedený novinový papier (letáky, noviny, časopisy), nie kartóny. Zviazaný papier prineste do školy podľa pokynov svojich triednych učiteliek. Zber predlžený do 2.mája.

 • Deň Zeme

  Pri príležitosti Dňa Zeme navštívia žiaci 29. apríla výchovno - vzdelávacie podujatie v MsKS.

 • Hľadáme spevácke a tanečné talenty

  Radi spievate a tancujete? Prihláste sa do školskej súťaže Hladáme spevácke a tanečné talenty, ktorá sa uskutoční 24. apríla

 • Veľkonočné prázdniny

  Od 17. apríla sú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v stredu 23. apríla

 • 3/4-ročná pedagogická rada

  15. apríla sa uskutoční pedagogická rada zameraná na zhodnotenie prospechu, dochádzky a prospechu za uplynulý štvrťrok

 • Triednické rodičovské schôdzky

  3. apríla ( štvrtok) sa v čase od 15.00 do 17.00 hod uskutočnia triednické rodičovské schôdzky, kde rodičom a zákonným zástupcom poskytnú triedni učitelia informácie o správaní, prospechu a dochádzke žiakov za uplynulé obdobie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom na deň 28.3. ( piatok) riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje v pondelok 31. marca

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina
  1.mája 12, 069 01 Snina
 • 057 762 2901

Fotogaléria