Navigácia

 • Deň Zeme

  Pri príležitosti Dňa Zeme navštívia žiaci 29. apríla výchovno - vzdelávacie podujatie v MsKS.

 • Zber papiera

  Pomôž škole tým, že sa zapojíš do zberu papiera! Zbierame triedený novinový papier (letáky, noviny, časopisy), nie kartóny. Zviazaný papier prineste do školy podľa pokynov svojich triednych učiteliek. Zber končí 25.apríla.

 • Hľadáme spevácke a tanečné talenty

  Radi spievate a tancujete? Prihláste sa do školskej súťaže Hladáme spevácke a tanečné talenty, ktorá sa uskutoční 24. apríla

 • Veľkonočné prázdniny

  Od 17. apríla sú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v stredu 23. apríla

 • 3/4-ročná pedagogická rada

  15. apríla sa uskutoční pedagogická rada zameraná na zhodnotenie prospechu, dochádzky a prospechu za uplynulý štvrťrok

 • Triednické rodičovské schôdzky

  3. apríla ( štvrtok) sa v čase od 15.00 do 17.00 hod uskutočnia triednické rodičovské schôdzky, kde rodičom a zákonným zástupcom poskytnú triedni učitelia informácie o správaní, prospechu a dochádzke žiakov za uplynulé obdobie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom na deň 28.3. ( piatok) riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje v pondelok 31. marca

 • Vyhodnotenie zberu PET fliaš

  Vyhodnotenie  zberu plastových fliaš

  1. miesto  -     3. A   -    821 fliaš
  2. miesto-     3. B   -      816 fliaš
  3. miesto -     5. A   -     549 fliaš

  Triedy, ktoré nazbierali viac ako 200 fliaš :  2. A     5.B

  Triedy, ktoré nazbierali viac ako100 fliaš :  4. A     6.B   7.B

  Triedy, ktoré nazbierali menej ako 100 fliaš : 2. B    4. B       6. A  

  Triedy, ktoré sa nezapojili do súťaže :  1.A      1.B       7.A      8.A       8.B      9.A       9.B

  Spolu  sme vyzbierali   3 223  fliašwink

   

 • Návšteva divadelného predstavenia

  19. marca žiaci 7. - 9. ročníka navštívia divadlené predstavenie v prešovskom DJZ Sherlock Holmes

 • Budúci prváci v škole

  13. marca privítame v škole našich budúcich prvákov

 • Testovanie T9-2014

  Deviatakov čaká 12. marca celoslovenské testovanie T9-2014 zo SJL a MAT . Bližšie informácie nájdete aj na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#863

 • Hviezdoslavov Kubín

  Záujemcovia o umelecký prednes poézie a prózy, školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa uskutoční v utorok 11. marca v školskej knižnici. PS: Do OK postúpili Júlia Legemzová a Karin Charitunová. Blahoželámeyes

 • Pomôž svojej škole

  Zapojte sa do súťaže obchodného reťazca LIDL a odovzdajte PET fľaše z nápojov v predajni LIDL. Potvrdenia o odovzdaní fliaš zbiera p.u. Kimáková. Tri školy, ktoré nazbierajú najviac plastových fliaš(potvrdení), vyhrávajú ihriská v celkovej hodnote 170 000€. Viac informácií na www.lidl.sk

 • Jarné prázdniny

  3. - 7. marca sú jarné prázdniny. Vyučovanie pokračuje 10. marca

 • "Skokan" na plavárni

  Žiaci z ŠKD Skokan navštívia 27. februára plaváreň v Humennom

 • Pexesový kráľ

  Hráte radi pexeso? Máte možnosť prihlásiť sa do ďalšieho  ročníka Pexesového kráľa. Každú triedu 1. - 4. ročníka môžu 26. februára reprezentovať 4 súťažiaci. Bližšie informácie nájdete na oznamoch 1.-4.PS: Máme nových kráľov a kráľovné:

  1.-2.roč. Mário Jankovský a Zuzka Oravcová, 3.-4.roč. Jožko Zuščák a Sára Zarembová. Blahoželáme!smiley

 • Čas premien

  25. februára sa dievčatá zo 6. ročníka zúčastnia na odbornej prednáške Čas premien a chlapci zo 7. ročníka na prednáške Na štarte mužnosti

 • Futbalový turnajový týždeň

  Vyznávači futbalu zo 4. -8. roč., trénujte! Žiacky parlament pre vás chystá turnajový týždeň vo futbale. 25. februára začíname!

 • Valentínska pošta

  Máte v škole srdcu blízku osobu, ktorej chcete vyjadriť svoje sympatie? Do 13.2. môžete svoje pozdravy a darčeky odovzdať "valentínskym poštárom" zo žiackeho parlamentu a tí ich 14. februára doručia adresátom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina
  1.mája 12, 069 01 Snina
 • 057 762 2901

Fotogaléria