Navigácia

 • Podľa najnovšieho celoslovenského prieskumu nezávislej agentúry INEKO sa naša škola umiestnila v rámci Prešovského kraja na 4. mieste, v rámci Slovenska na 20. mieste. Chcete sa dozvedieť viac, kliknite si na
  http://www.sme.sk/c/7308220/pozrite-si-rebricek-najlepsich-skol-na-slovensku.html

 • Mimoriadne rodičovské združenie

  Riaditeľstvo školy Vás pozýva na mimoriadne plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 4. marca 2015 o 17.00 hod. v školskej jedálni. Vaša účasť je mimoriadne dôležitá!!!

 • Jarné prázdniny

  23.2. - 27.2. sú jarné prázdniny. Vyučovanie pokračuje 2. marca.

 • Super trieda

  Chcete získať titul Super trieda? Zapojte sa do zábavnej súťaže žiackeho parlamentu, ktorá sa uskutoční 19. februára. Akcia sa uskutoční až po jarných prázdninách

 • Valentínska pošta

  Máte v škole kamaráta, kamarátku, ktorým chcete prejviť svoje sympatie? 13. februára budú "valentínski poštári " zo školského parlamentu roznášať vaše písomné vyznania vám blízkym osobám.

 • Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky

  Riaditeľstvo školy ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina pozýva rodičov a budúcich prvákov na

  zápis do 1.ročníka

  15.1.2015 – 15.2.2015 na sekretariáte školy (k zápisu je potrebný rodný list dieťaťa)

  ZŠ, Ul. 1. mája Snina ponúka:

  • podľa prieskumov agentúry INEKO  patríme spomedzi 2135 základných škôl v rámci Slovenska medzi 20 najlepších, v rámci Prešovského kraja sme na 4. mieste
  • 50€ na zakúpenie prvých pomôcok, písaniek a pracovných zošitov hradené sponzorom
  • od 1. ročníka vyučovanie anglického jazyka a dopravnej výchovy
  • zameranie vyučovania na cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky, ruský)
  • špecializované športové triedy so zameraním na šport podľa výberu žiaka
  • moderné učebné pomôcky, vzdelávacie zariadenia a technológie
  • špecializované učebne na vyučovanie informatiky, cudzích jazykov, mediálnej výchovy a praktických predmetov
  • inovované priestory a zmodernizované učebne, ktoré prešli komplexnou rekonštrukciou (rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena podlahových krytín, v pavilóne telocvične nové sprchy, posilňovňa, školský nábytok v triedach)
  • v 1.- 5. ročníku možnosť ranného schádzania od 6.00 hod v ŠKD Skokan podľa požiadaviek rodičov
  • od 3. ročníka podľa záujmu rodičov a žiakov plavecký a lyžiarsky kurz
  • využitie voľného času v záujmových krúžkoch
  • stravovanie žiakov v školskej jedálni a počas prestávok možnosť zdravého a racionálneho občerstvenia v  bufete
  • možnosť integrácie žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami pod vedením špeciálneho pedagóga
  • okrem prevádzky ŠKD Skokan v poobedňajších hodinách celoročný bezplatný vstup do detského centra ELÁ HOP v priestoroch školy, s rozšíreným prevádzkovým časom do večerných hodín, kde je pre žiaka zabezpečené zmysluplné trávenie voľného času, pohybové aktivity a hry pod odborným vedením
  • priestory školy si môžete prezrieť denne od 8.00 – 15.00 hod
  • Zapísaní žiaci budú  po ukončení zápisu písomne pozvaní na slávnostnú imatrikuláciu

   

 • Fajčenie škodí zdraviu...

  10. februára pracovníčky ÚVZ pripravujú pre našich tretiakov a štvrtákov edukačný program o zdravej výžive a škodlivosti fajčenia

 • Staviame snehové sochy

  Ak nám to Perinbabka dovolí, v pondelok 9.2. sa žiaci 1. - 6. roč. od 13.00 hod môžu realizovať pri stavaní sôch zo snehu na školskom ihrisku. Najkrajšie a najnápaditejšie výtvory budú ocenené.

 • Lyžiarsky kurz v Drienici

  Pani Zima sa asi na Sninu v tomto roku hnevá, ale aj napriek tomu sa našim siedmakom podarilo absolvovať lyžiarsky kurz v Drienici pri Prešove. V tomto roku sa k nim pridali aj odvážlivci z radov tretiakov a štvrtákovsmiley

 • Polročné prázdniny

  2. februára sú polročné prázdniny. Vyučovaniie v 2. polroku pokračuje 3. februára ( utorok).

 • Za vysvedčenie karneval

  Na 30. januára si pripravte masky, pretože polročné vysvedčenie oslávime spoločne karnevalom.

 • Polročná klasifikačná porada

  26. januára sa uskutoční pedagogická rada zameraná na zhodnotenie správania, prospechu a dochádzky za I. polrok šk.r. 2014/2015

 • Triednické rodičovské schôdzky

  22. januára pozývame rodičov a priaznivcov školy na triednické rodičovské schôdzky, ktoré prebehnú formou konzultácií od 15.00 - 17.00 hod. Mimo určeného času sú učitelia poverení inými pedagogickými činnosťami, preto nebudú dostupní na osobné konzultácie.

 • Šťastné a veselé...

  Riaditeľstvo školy praje všetkým svojim žiakom, zamestnancom a priaznivcom príjemné a požehnané vianočné sviatky, pevné zdravie a úspešné vykročenie do nového roku 2015

  Od 22. decembra sú vianočné prázdniny, vyučovanie pokračuje 8. januára 2015.

 • Vinšovníci

  19. decembra prídu k nám vinšovníci zo žiackeho parlamentu.

 • Princezná so zlatou hviezdou...

  18. decembra žiaci 1. - 4. ročníka navštívia divadelné predstavenie divadla Clipperton Princezná so zlatou hviezdou a 5. - 9. ročník výchovný koncert Labyrint.

 • Mikulášske trhy

  5. decembra Vás všetkých pozývame do telocvične na tradičné Mikulášske trhy. Možno príde aj Mikuláš...smiley

 • Štvrťročná pedagogická rada

  Na 20. novembra  je naplánovaná štvrťročná pedagogická rada zameranána zhodnotniesprávania, prospechu a dochádzky.

 • Turnajový november

  November je venovaný športovým turnajom: 13.11. minifutbal pre 4.- 6. ročník, 18.11. pre 7. - 9. ročník a 27.11. volejbal pre 6. - 9. ročník

 • Testovanie T 5- 2014

  12. novembra sa naši piataci zúčastnia na pilotnom testovaní z MAT a SJL T 5-2014. Viac informácií získate na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina
  1.mája 12, 069 01 Snina
 • 057 762 2901

Fotogaléria